Påhængte facader

Påhængte facader i gips giver unikke muligheder for efterisolering

Påhængte facader montres uden på de bærende konstruktioner, nye som eksisterende. Ofte er etableringen af påhængte facader en del af en energirenovering, hvor der næsten altid efterisoleres udvendig. Indvendig efterisolering giver mindre plads i boligen, og der er ofte en udfordring forbundet med, at man flytter væggens dugpunkt. Renoveres bolig for mere end 25 % af boligens værdi, skal den leve op til de nye regler i bygningsreglementet, som stiller store krav til isoleringsevne. Netop her kan påhængte facader være en rigtig god løsning. Der er dog nogle udfordringer, man skal være opmærksom på. Der skal for eksempel indhentes byggetilladelse, inden arbejdet med at udføre påhængte facader begyndes.


Knauf har mange års erfaring med påhængte facader. I den forbindelse har vi udviklet en række produkter, som gør det nemmere at montere påhængte facader fra Knauf. Vi har blandt andet udviklet specielle vinkler og beslag, som letter montagen betydeligt.