Efterisolering

Efterisolering med forsatsvægge og påhængte facader fra Knauf

Efterisolering i bygninger handler både om den daglige komfort i lokalerne, om at nedbringe energiudgifterne og eksempelvis skabe en bolig, som er attraktiv ved et eventuelt salg. Knauf har udviklet systemer til efterisolering med forsatsvæg indvendigt eller påhængt facade udvendigt. Vi anbefaler altid at involvere en rådgivende ingeniør eller en energirådgiver for at få valgt den rigtige løsning, da der er en række fagtekniske forhold, der skal tages hensyn til – kuldebroer, valg af isoleringstykkelse etc. Ved påhængte facader er det også vigtigt at forholde sig til flytning af vinduer samt myndighedsforhold som byggetilladelse, da husets ydre mål bliver større.

Knauf anbefaler altid så vidt muligt at anvende påhængte facader, da det mindsker risikoen for fugt og mug i den eksisterende konstruktion. Læs mere om påhængte facader fra Knauf under system ydervægge. Når man bruger forsatsvægge, er det meget vigtigt at undersøge forholdene, før man går i gang.

Vi har udviklet en række produkter, som gør det meget enkelt at montere en forsatsvæg. Varmvæg fra Knauf er færdige elementer, som gør det muligt at montere gipsplade og isolering i én arbejdsgang, da isoleringen er monteret bag på pladen. Generelt er det altid en fordel at anvende lette systemer til efterisolering, da det ikke belaster fundamentet unødigt.

Typer (2)

Forsatsvægge

En forsatsvæg opbygges i princippet som en almindelig gipspladevæg. Vægskelettet placeres eksempelvis 50 mm fra den eksisterende væg. Der er først pose skelettet og derefter mellem stolperne. Samlingerne i de til isoleringslag bør være forskudte i forhold til hinanden. Efterisolering af kælderydervægge kræver specielle overvejelser jf. SBi Anvisning 224 "Fugt i bygninger". I visse situationer kan det være tilrådeligt på uorganiske materialer og i stedet for gips anbefaler vi Aquapanel Indoorbaseret cement plade plade på stålskelet. Der er vigtige forhold, der skal tages hensyn til inden montage af en forsatsvæg. Fx kuldebroer, isoleringstykkelse, rengøring

af væggen m.v. Konvektion: Det er meget vigtigt, at der ikke kommer luft i området mellem dende væg og efterisoleringen.
Isoleringstykkelser > 50 mm: Hvor der ønskes større isoleringstykkelser end 50 mm, bør der foretages en vurdering, om den eksisterende yder ydervæg kan tåle den større fugtophobning, som der visse tidspunkter af året vil kunne som følge af ydervæggens lavere
temperatur. Specielt ved gammelt murværk, pudsede facader og bindingsværk kan der være problemer.
Ved forsats hævevægges den indvendige overfladetemperatur, hvilket er et forbedret indeklima. Ved efterisolering med forsatsvægge opnås både en reduktion i energiforbruget og et forbedret indeklima. Find yderligere detaljer og blot information i afsnittet om fortsatsvægge fra vores Systemmanual under downloads.

Gipsplader | Systemmanual | DK

Udsnit af Knauf Systemmanual

Forsatsvæg | Systemmanual | DK

Udsnit af Knauf Systemmanual

Isoleringselementer

Vores Varmvæg er til indvendig efterisolering af kolde, men ellers sunde ydervægge. Elementerne er en samlet løsning, hvor isolering og ny vægoder monteres på én bande.

Efterisoleringselementet består af en 12,5 mm gipsplade med 30 mm polystyrenisolering på
bagsiden. Elementerne må ikke anvendes i vådrum eller i fugtige kældre. Elementerne må ikke monteres udenpå eksisterende konstruktioner, der har en diffusionstæt overflade, medmindre 2/3 af den totale varmeisolering er placeret på den kolde side af den diffusionstætte overflade.

Tilslutninger: Det er vigtigt, på tilslutningerne er tætte. Strømmer der varm, luft fugtig ind i konstruktionen, kan det give anledning til fugtskader. Isoleringselementernes tilslutninger til andre bygningsdele, gulv, loft og tilstødende vægge skal tætnes med fugemasse fx Knauf fugemasse nr. 1.

Find yderligere detaljer og blot oplysninger i afsnittet om efterisoleringselementer fra vores Systemmanual under downloads.

Varmvæg | Systemmanual | DK

Udsnit af Knauf Systemmanual

Knauf Stigsborg 230621 00065

Indervægge med Ultra Board® på Stigsborg Brygge

JHS Byg har anvendt Ultra Board® til 1-lagskonstruktion af indervægge i Aalborgs nye grønne bydel, Stigsborg Brygge
Vis mere

Indervægge med Ultra Board® på Stigsborg Brygge