Hulrumsgulve

Hulrumsgulve fra Knauf gør det nemt at skjule installationer i store kontormiljøer

Sahara gulvsystemet fra Knauf består af justerbare støtteben, hvorpå der monteres en gipsplade af typen Knauf GF Floor Board. Under gipspladen er det muligt at fremføre alle tænkelige installationer, og det er nemt at vedligeholde installationerne, når der opstår nye behov og nye teknologier, som kræver kabelføring. Alle pladerne kan tages op med en sugekop og monteres igen, når der er trukket nye kabler. Det kan for eksempel være anvendeligt i serverrum eller teknikrum, hvor man med fordel kan efterbehandle gulvpladerne hver for sig, så det er nemt at tage en plade op efter behov.

En af de helt store fordele ved Sahara gulvsystemet er, at hele undergulvet monteres i en arbejdsgang. Allerede dagen efter kan den færdige topbelægning påføres, så gulvet er klar til indflytning. Det er også muligt at få pladerne med færdigbehandlet overflade, så de bare skal lægges på støttebenene. Hvis man ønsker er rustikt udseende, kan pladerne pudses og poleres, så de ligner poleret beton. Gulvet har også brand- og lydmæssige kvaliteter, og konstruktionen er så stærk, at det er muligt at opstille lette – ikke bærende skillevægge direkte på gulvet. Læs mere om vores hulrumsgulve herunder.

Typer (1)

Classic 3 Board

Knauf GF Floor Board

Sahara gulvsystem / hulrumsgulv

Sahara gulvsystem anvendes indendørs. Systemet anvendes i kontorrum, butikslokaler, auditorier, undervisnings- og foredragslokaler osv.
Hvis der kan forventes opstigende fugt gennem rågulvet, skal hele gulvkonstruktionen beskyttes nedefra med en fugtspærre. Gulvet rengøres og støvbindes med Knauf Gulvprimer 431. Før støttebenene monteres, skal disse være rene og fri for olie. Kan evt. primes med Knauf Gulvprimer 431.
Støttebenenes bunddel klæbes til rågulvet med lim. Støttebenene skal altid monteres på et jævnt underlag, ujævne underlag afrettes inden montage. Topdelen skal være skruet mindst 10 mm ned i bunddelen og indstilles til den ønskede højde med et vatterpas eller et nivelleringsapparat. På topdelen monteres trinlydsdæmpende støttebenshætte. Læg støttebenshætten på støttebenet, og fastgør støttebenets gevind. I alle kantområder anvendes ekstra støtteben. Afstanden mellem støttebenene må maksimalt være 600 x 600 mm og skal tilpasses således, at der skal tilskæres færrest mulige gulvplader. Udlæg gulvpladerne fortrinsvis parallelt med den længste indervæg. Gulvpladerne udlægges fortløbende i forbandt. GF Floor Board limes med Knauf GF-lim i fer og not. Undgå færdsel eller belastning af gulvet, før limen er tør. Det udlagte gulv må ikke betrædes de første 12 timer. Gulvsystemet kan belastes fuldt ud efter ca. 24 timer (limets hærdetid). Find yderligere information om overflader, fuger og inspektionsrammer i vores brochure Sahara gulvsystem samt i produktblad for GF Floor Board under downloads.