Brandsektionering

Undgå, at branden spreder sig med brandsektioneringsvæg fra Knauf

I butikscentre og industribygninger opdeles bygningerne ofte i brandsektioner for at undgå spredning af en eventuel brand. Der er krav om sektionering i bygninger på over 600 m2. En brandsektioneringsvæg kan holde til, at taget kollapser. Taget skal også kunne falde 60 cm ned i væggen, uden at væggen mister styrke. Der er også krav om, at væggen skal bevare sin stabilitet i mindst 60 minutter, lige meget hvilken side væggen brandpåvirkes fra. Se hvordan væggen konstrueres for at efterkomme kravene herunder.

Brandsektioneringsvæggen blev blandt andet testet i det virkelige liv, da en trælast stod i flammer. Næste dag kunne butikken holde åbent på den anden side af brandsektioneringsvæggen. Derfor er brandsektionering for eksempel ofte anvendt i butikscentre, hvor væggene imellem butikkerne er brandsektionerede. Læs mere om de forskellige brandsektioneringsklasser herunder og kontakt vores rådgivere for mere information om brandsektionering.

Typer (1)

Brandsektionering

De viste detaljer er for brandsektionsvægge med 2 gipspladelag på hver side og uden mineraluld i hulrummet.
Konstruktionsprincip dæktilslutning:
- a: Dæk, drager, loft eller tag
- b: Skørt af 3 x 12,5 mm Classic 1 Board
- c: Vinkelprofil H 50/50 fastgjort til tilstødende ygningsdel pr. max. 300 mm
- d: Dornfastgørelse (dimensioneres af rådgiver)
- e: Dornafstand jf. beregning
- f: Styreplade fastgjort til forstærkningsskinne med 4 skruer C/C 25
- g: Forstærkningsskinne FSK. Huller for dorn udskæres in situ
- h: Gummiring
- k: Vægtype, jf. beregning
- m: Max. 600 mm. Min. 1/50 af den tilsluttende bygningsdels spændvidde ved stålkonstruktioner. Min. 1/100 af den tilsluttende bygningsdels spændvidde ved beton- og trækonstruktioner
- n: Min. 70 mm

Vigtigt: Afstand m skal udføres præcis som den beregnede nedbøjning.
Flere varianter og typer med principdetaljer kan findes i vores systemmanual. Find afsnittet under downloads og find yderligere information.

Brandsektionering | Systemmanual | DK

Udsnit af Knauf Systemmanual

Brandsektionsvæg | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber