Brandsektionering

Undgå, at branden spreder sig med brandsektioneringsvæg fra Knauf

I butikscentre og industribygninger opdeles bygningerne ofte i brandsektioner for at undgå spredning af en eventuel brand. Der er krav om sektionering i bygninger på over 600 m2. En brandsektioneringsvæg kan holde til, at taget kollapser. Taget skal også kunne falde 60 cm ned i væggen, uden at væggen mister styrke. Der er også krav om, at væggen skal bevare sin stabilitet i mindst 60 minutter, lige meget hvilken side væggen brandpåvirkes fra. Se hvordan væggen konstrueres for at efterkomme kravene herunder.

Brandsektioneringsvæggen blev blandt andet testet i det virkelige liv, da en trælast stod i flammer. Næste dag kunne butikken holde åbent på den anden side af brandsektioneringsvæggen. Derfor er brandsektionering for eksempel ofte anvendt i butikscentre, hvor væggene imellem butikkerne er brandsektionerede. Læs mere om de forskellige brandsektioneringsklasser herunder og kontakt vores rådgivere for mere information om brandsektionering.

Typer (1)

Dorn til brandsektionsvægge

Brandsektionsvæg | 09/2012 | Mængdeberegning | DAN | 1

Classic 1 Board

Brandsektionering

De viste detaljer er for brandsektionsvægge med 2 gipspladelag på hver side og uden mineraluld i hulrummet.
Konstruktionsprincip dæktilslutning:
- a: Dæk, drager, loft eller tag
- b: Skørt af 3 x 12,5 mm Classic 1 Board
- c: Vinkelprofil H 50/50 fastgjort til tilstødende ygningsdel pr. max. 300 mm
- d: Dornfastgørelse (dimensioneres af rådgiver)
- e: Dornafstand jf. beregning
- f: Styreplade fastgjort til forstærkningsskinne med 4 skruer C/C 25
- g: Forstærkningsskinne FSK. Huller for dorn udskæres in situ
- h: Gummiring
- k: Vægtype, jf. beregning
- m: Max. 600 mm. Min. 1/50 af den tilsluttende bygningsdels spændvidde ved stålkonstruktioner. Min. 1/100 af den tilsluttende bygningsdels spændvidde ved beton- og trækonstruktioner
- n: Min. 70 mm

Vigtigt: Afstand m skal udføres præcis som den beregnede nedbøjning.
Flere varianter og typer med principdetaljer kan findes i vores systemmanual. Find afsnittet under downloads og find yderligere information.