Glat nedhængt gipsloft

Glat nedhængt gipsloft er ideelt til at skjule installationer og reducere loftshøjden

I erhvervsbyggerier og offentlige bygninger er der ofte behov for at gemme installationer i loftet. Det kan for eksempel være ventilation eller lys, der skal indbygges i loftet, men det kan også være generel kabling af alarmsystemer, netværk og lignende. Et nedhængt gipsloft er ideelt til at skjule installationer i loftet og samtidig giver afstanden mellem etagedæk og loft en god lydisoleringsevne.

En af de helt store fordele ved nedhængte gipslofter er, at de er meget nemme at montere. Profilerne monteres på stropper, hvor det er meget enkelt at justere højden, så man opnår en helt lige og plan overflade. Antallet af stropper afhænger antallet af gipsplader, som i høj grad er betinget af brandkrav og lysisoleringsevne. Vi har tre systemer til nedhængte gipslofter. Læs mere herunder. Det indebærer også lofter til ophæng i udvendige områder, fx udhæng og loftsområder, og plader, der kan opfylde overfladekrav til kvalitetsniveau Q4. Brug også beregneren til at udregne antallet af stropper til loftet.

Typer (4)

LN P45-S25 450 AA / Nedhængt loft med P45 og S25 profiler samt Classic 1 Board

Loft Nedhængt Standard benyttes, hvor der ønskes et nedhængt, tæt lydisolerende loft fx under betondæk eller træetageadskillelser. Afhængig af lyd- og brandkrav anvendes et, to eller tre lag gipsplader til loftbeklædning.
Underlag: Ved hjælp af stropper, bærepro­filer og monte­ringsprofiler opbygges underlaget for gips­pladebeklædningen.
Loftarealet afgrænses med MSKP 70 skinneprofiler, som monteres langs alle tilstødende bygningsdele. Bæreprofiler P 45 stroppes ned, og på tværs heraf fastgøres monte­rings­profiler S 25 med F/F 13 skruer. Den maksimale c/c afstand for stropper og profiler er angivet i tabel i vores manual, se under downloads. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.Gangbro ved nedhængt loft: En gangbro kan etableres direkte oven på bæreprofilerne i det nedhængte loft. P 45 bæreprofiler har tilstrækkelig styrke til at klare en punktlast på 1,5 kN. Ved etablering af en gangbro er det vigtigt at sikre, at stropper og indfæstninger er dimen­sioneret for den ekstra last.

Nedhængtloft | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf Akustikmanual

Nedhængt loft standard | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-2 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-1 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

LN CD1 450 AA / Nedhængt loft med CD-profiler samt Classic 1 Board

Loftkonstruktionen ophænges i ankerfix, der passer ind i CD-profilerne og forbindes til det eksisterende underlag med øjestropper.
Underlaget for gipspladebeklædningen op­bygges af øjestropper, ankerfix, CD-profiler, UD-skinner og niveaubeslag. Loftarealet afgrænses med skin­ne­profiler, som monteres langs alle til­stødende bygningsdele. Bæreprofilerne nedstroppes i de tilhørende øjestropper og forbindes til CD-profilerne med justerbare ankerfix.
Tværprofilerne placeres mellem bæreprofilerne og sam­menkobles hertil med de tilhørende niveaubeslag. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
Nonius ophæng kan anvendes som alternativ i stedet for øjestrop og ankerfix. Anvendes hvor loftet fx udsættes for trykpåvirkning.

Nedhængtloft | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf Akustikmanual

Nedhængt loft standard | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-2 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-1 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

LN CD2 450 AA / Nedhængt loft med CD-profiler i to niveauer samt Classic 1 Board

krydsunderlag i to niveauer giver stor fleksibilitet for justeringer under montagen. Benyttes hvor der ønskes et nedhængt, tæt og lydisolerende loft under fx betondæk eller træ-etageadskillelser. Afhængig af lyd- og brandkrav anvendes et, to eller tre lag gipsplader til loftbeklædning.
Loftkonstruktionen ophænges i ankerfix, der passer ind i CD-profilerne og forbindes til det eksisterende underlag med øjestropper.
Underlaget for gipspladebeklædningen op­bygges af øjestropper, ankerfix, CD-profiler, UD-skinner og krydsbeslag. Loftarealet afgrænses med skin­ne­profiler, som monteres langs alle til­stødende bygningsdele. Bæreprofilerne ned­stroppes i de tilhørende øjestropper. Tværprofilerne monteres på tværs af bæreprofilernes underside og sammen­kobles hertil med de tilhørende krydsbeslag. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.

Nedhængtloft | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf Akustikmanual

Nedhængt loft standard | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-2 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-1 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

LN CD2 300 QO / Cementbaseret nedhængt loft med CD-profiler i to niveauer samt Aquapanel Outdoor eller SkyLite

Aquapanel Outdoor eller Aquapanel SkyLite med pudsoverflade i kombination med CD-systemet er velegnet til overdækkede, beskyttede udvendige områder. Fx arkader, tunneller, portgennemgange, udhængs- og tagundersider samt loftsområder, som udsættes for vindpåvirkninger og kræver profiler med ekstra korrosionsbeskyttelse. Indvendigt fx lofter i fugtbelastede miljøer som ved omklædning og bruserum samt sauna og wellness områder.
Loftkonstruktionen ophænges med Nonius ophæng, der passer ind i CD-profilerne og forbindes til det eksisterende underlag med tilhørende beslag. Der kræves separat dimensionering af bæresystemet i det enkelte projekt. Dette udføres i tæt samarbejde mellem rådgivere og Knauf Danogips.
Underlaget for Aquapanel Outdoor eller Aquapanel SkyLite op­bygges af Nonius ophæng, CD-profiler, UD-skinner og krydsbeslag. Loftarealet afgrænses med skin­ne­profiler, som monteres langs alle til­stødende bygningsdele. Bæreprofilerne ned­stroppes i de tilhørende Nonius ophæng. Tværprofilerne monteres på tværs af bæreprofilernes underside og sammen­kobles hertil med de tilhørende krydsbeslag.Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort. Pladen kan afsluttende pudses.

Nedhængtloft | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf Akustikmanual

Nedhængt loft standard | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-2 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

CD-1 loft | Mængdeberegner | DK

Mængdeberegner

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt