Glat fritspændende loft

Glat fritspændende gipsloft giver den mest optimale lydisolation i etageadskillelsen

Den bedste lydtekniske løsning i etageadskillelsen etableres med et glat fritspændende gipsloft fra Knauf. Når loftet ikke fastgøres til den eksisterede etageadskillelse, er lydisoleringsevnen maksimal, fordi de lydvibrationer som rammer loftet, ikke videreføres til etagedækket og omvendt. Loftet virker også rigtig godt mod trinlyd, som ofte er svært at fjerne med klassisk lydisolering. Jo flere lag gips, man monterer på loftet, jo bedrer isolerer det lyden, og et fritspændende loft kan som regel dimensioneres til 1-3 lag gips alt efter rummets bredde.

Når man monterer et fritspændende gipsloft, gør det også arbejdet nemmere. Man monterer blot loftet under det eksisterende loft, og man slipper derfor for at undersøge det eksisterende lofts bæreevne og placeringsmuligheder for eventuelle stropper. Et fritspændende loft anvendes ofte som lydisolering under betondæk, træetageadskillelser eller som afsluttende loft i trappeskakte og gangarealer. Dog skal der være lidt højt til loftet, da et fritspændende loft fylder mellem 10 og 14 cm. Se de forskellige systemer til at montere et fritspændende loft herunder.

Typer (9)

LF MR70 450 AA / Fritspændende loft med MR70 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF MR70 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (70 MR – standardprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 2200 (max. spændvidde i mm)Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

LF MR95 450 AA / Fritspændende loft med MR95 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF MR95 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (95 MR – standardprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 2600 (max. spændvidde i mm)Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

LF MR120 450 AA / Fritspændende loft med MR120 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF MR120 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (120 MR – standardprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 3200 (max. spændvidde i mm)
Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

LF KR70 450 AA / Fritspændende loft med KR70 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF KR70 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (70 KR – karmprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 3300 (max. spændvidde i mm)
Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

LF KR95 450 AA / Fritspændende loft med KR95 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF KR95 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (95 KR – karmprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 4200 (max. spændvidde i mm)Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

LF KR120 450 AA / Fritspændende loft med KR120 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF KR120 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (120 KR – karmprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 4800 (max. spændvidde i mm)Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

LF FR70 450 AA / Fritspændende loft med FR70 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF FR70 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (70 FR – forstærkningsprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 3800 (max. spændvidde i mm)Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

LF FR95 450 AA / Fritspændende loft med FR95 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF FR95 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (95 FR – forstærkningsprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 4800 (max. spændvidde i mm)Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt

LF FR120 450 AA / Fritspændende loft med FR120 profiler samt Classic 1 Board

Underlaget for gipspladebeklædningen opbygges af skinne- og stolpeprofiler. Langs alle afgrænsende vægge monteres skinneprofiler. Skinnerne fastgøres med skruer eller plugs. Stolpeprofiler oplægges i spændretningen og fastgøres til skinneprofilerne på væggen med profilskruer i både over- og underflanger.
Afstanden mellem stolperne er angivet i tabel, som kan findes i vores systemmanual. Stolpeprofilerne skal hindres i at “kæntre”. På oversiden af profilerne fastgøres fx et S 25 monteringsprofil, der placeres i tredjedelspunkterne, dog maksimum for hver 2 meter. Langs alle kanter skal pladerne være under­støttet og fastgjort.
System LF FR120 450 AA:
Systemnavnet beskriver profiltype (120 FR – forstærkningsprofil), c/c afstanden (450 mm) og antal pladelag (her 2 x Classic 1 Board).
Stolpeafstand c/c 450 med 2 x Classic 1 Board: 5600 (max. spændvidde i mm)
Se andre spændvidder med hhv. et og tre pladelag samt andre profiler i vores manual under downloads.

Fritspændende lofter | Akustikmanual | DK

Udsnit af Knauf DANOLINE akustikmanual

Classic 1 Board | Produktdatablad | DK (1)

Tekniske produktegenskaber

Lofter | BIM ArchiCad | DK

BIM-objekt

Lofter | BIM Revit | DK

BIM-objekt