Efterisoleringselementer

Varmvæg er en samlet løsning, hvor isolering og ny vægoverflade monteres på én gang

Efterisoleringselementerne består af en 12,5 mm gipsplade med isolering på bagsiden. Varmvæg er med 30 mm polystyrenisolering.

Elementerne må ikke anvendes i vådrum eller i fugtige kældre. Elementerne må ikke monteres udenpå eksisterende konstruktioner, der har en diffusionstæt overflade, medmindre 2/3 af den totale varmeisolering er placeret på den kolde side af den diffusionstætte overflade. Det er vigtigt at følge montagevejledninger nøje for at undgå kuldebroer. Vi henviser til efterisolering for yderligere oplysninger.