05 - Knauf Systemmanual 1901: Ydervægge

Stål A | EPD | EN

SKY og SKYP profiler | Produktdatablad | DK

SKYP slidsede skinner

SKYP slidsede skinner er en standardskinner til Knauf stålbyggesystem

Beskrivelse

Anvend profilet som top- og bundskinne til ydervægge. Skinnen er med polyethen.

Stålbyggesystemet omfatter foruden ydervægge også etagedæk, bærende indervægge, lejlighedsskel og interne vægge.

Vores slidsede profiler leveres med en karakteristisk flydespænding på 350 N/mm2.

Profilerne har en zinkbelægning på 275 g/m2, svarende til korrosionsklasse C2.

Flere længder og bredder. Stolperne skæres til med vinkelsliber. Bemærk vi leverer også profiler på fixmål, hvilket både forkorter montagetid og formindsker spild.

Flangehøjder mm: 47 (1,0 godstykkelse) / 49 (1,50 godstykkelse)

Knauf ydervægssystem anvendes både som den bærende struktur og som apteringssystem i form af udfyldende eller påhængte facader.

Ydervæggene kan enten anvendes som pladsbyggede systemer eller til produktion af yde

  Produktvarianter

  Betegnelse Bredde Længde Godstykkelse Art. nr. Korrosionsklasse DB nr.
  SKYP 250 250 mm 3600 mm 1.5 mm 00267416 C2 1562257
  SKYP 250 250 mm 3600 mm 1 mm 00267415 C2 1562256
  SKYP 195 195 mm 3600 mm 1.5 mm 00478892 C2 1730957
  SKYP 145 145 mm 3600 mm 1 mm 00479280 C2 1730953
  SKYP 145 145 mm 3600 mm 1.5 mm 00478889 C2 1730954
  SKYP 195 195 mm 3600 mm 1 mm 00478890 C2 1730955