Varmvæg | Brochure | DK

GDS Varmvæg

Til effektiv og hurtig efterisolering. Du får bedre indklima og du spare på varmeregningen. Anvend Knauf Varmvæg til dine kolde men ellers sunde ydervægge.

Beskrivelse

Varmvæg er en samlet løsning, hvor isolering og ny vægoverflade monteres på én gang. Brug Varmvæg til indvendig efterisolering af kolde men ellers sunde ydervægge. Varmvæg består af en 12,5 mm gipsplade med 30 mm højisolerende, expanderet celleplast på bagsiden. De 2 lag er sammenklæbet med en special klæber, som har en dampspærrende effekt.

Hvis samlinger ønskes spartlet anbefales Knauf Uniflott (ca. 250-300 g/m2).

Varmvægsstolpen tilskæres med en nedstryger. Elementerne tilskæres med en fintandet sav. Sav fra forsiden. Skær ud for vinduer og døre inden monteringen.

    Produktvarianter

    Produktnavn Tykkelse Bredde Længde Kant Materialenr. DB nr.
    GDS Varmvæg, 30/13 element 45 mm 600 mm 2500 mm Runde langkanter 00180874 1288536

    Findes i systemer