Ørkenfortet, København

Nail It System™ øger effektiviteten og forbedrer arbejdsmiljø. En gennemgribende renovering og udbygning af det tidligere Nordea-hovedkvarter på Christianshavn er i fuld gang. I forbindelse med ombygningen, der skal resultere i et nyt hotel, har man valgt at bruge Knauf Nail It System™ til montering af ydervægsstål.

Gevinst for bundlinjen

Valget af Nail It System™ til opbygning af stålydervæggene giver en lang række fordele, som kan mærkes hos både tømrerne og hos Cowi, som er projektansvarlige rådgivere på den store ombygning. Med Nail It System™ har de øget effektiviteten betydeligt, bl.a. fordi det er langt hurtigere at montere end traditionelle løsninger:

Nail it system™ er klart hurtigere at arbejde med, da der er langt færre processer – især i samlingen af elementerne, som kommer udskåret på mål. Vi sætter hjørnebeslagene på, og så kan de samles ret nemt og hurtigt
Jacob, Tømrer

Også når facaden skal lukkes, går det væsentligt hurtigere, hvilket har stor betydning for både bundlinje og trivsel:

Det er vigtigt at få lukket facaden hurtigt ift. træk og sikring af et opvarmet arbejdsmiljø til dem, der går indenfor og arbejder. Ofte har vi en mellemproces, hvor vi sætter midlertidige vinduer i for at lukke hurtigt. Men fordi Nail It System™ gør, at vi hurtigt og nemt kan lukke facaden, kan vi springe denne proces over. Den hurtigere montage og facadelukning betyder jo rigtig meget ift. besparelse af tid, og det giver hurtigt en ret stor økonomisk gevinst i den samlede projektøkonomi
Tonni, Projektleder, Cowi

Gevinst for arbejdsmiljøet

Det er ikke kun på bundlinjen, at man mærker, hvordan materialevalg kan gøre en afgørende forskel. Samling af stålskelet er traditionelt set fysisk anstrengende arbejde, som slider på de håndværkere, der arbejder med det hver dag. Nail It System™ reducerer risikoen for skader og er langt mere skånsomt for kroppen at arbejde med:  

Der er ikke så mange vrid, når man skal samle systemet, og dermed ikke så mange skiftende arbejdsstillinger. Det betyder rigtig meget, når man tænker på, hvor mange timer de knokler med fysisk arbejde om dagen. Så tæller alle de små detaljer rigtig meget
Tonni, Projektleder, Cowi

Produkter