Knauf lette etagedæk med påvist lav klimabelastning

Med Knauf lette etagedæk får du en brand- og lydsikker konstruktion med en påvist lav klimabelastning. Knauf etagedæk er en veldokumenteret og gennemtestet løsning, som er velegnet til både nybyg og renoveringsprojekter.

ES3

Med Knauf lette etagedæk får du:

  • 44% CO2-besparelse sammenlignet med betonhuldæk
  • En brand- og lydsikker konstruktion
  • Lav egenvægt og MK-godkendt konstruktion
  • En veldokumenteret og gennemtestet systemløsning
  • Knauf Systemsikring på hele konstruktionen
  • Effektiv projektering i Knauf Planner Suite

Hele 44% CO2-besparelse ved valg af Knauf etagedæk

Ny klimaberegning, udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Rambøll, viser et stort besparelsespotentiale ved at anvende lette etagedæk fra Knauf. Her sammenlignes klimapåvirkningen på Knauf etagedæk med branchestandarden på betonhuldæk i et to-etagers boligbyggeri. En konvertering fra tung til let konstruktion giver en besparelse på 0,3 kg CO2/m2/år - svarende til CO2-reduktion på hele 44%.

Hertil kan tilskrives flere positive afledte effekter ved anvendelse af et let etagedæk grundet en lav egenvægt. Det antages nemlig, at der ved anvendelse af et betonhuldæk med en højere egenvægt kræves en stærkere bærende konstruktion / fundament, som samlet set vil øge de bærende konstruktioners klimapåvirkning.

Etagedæk GWP (kg CO2/m2/år)

  • Knauf etagedæk ES3 = 0,4 kg 
  • Betonhuldæk 180 mm = 0,7 kg

Klimaberegningen er her udført i LCAByg 5.3 i henhold til metoden for klimaberegning for bygninger beskrevet i BR18 og indkluderer gældende livscyklusfaser: A1-A3, B4, C3-C4 og D. For Knauf etagedæk er anvendt produktspecifikke EPD-data på gips og stål samt branche/generisk data på stenuld, trinlyd og spartling. For betonhuldæk er anvendt dansk branche-EPD på huldækelement samt generisk data på afretningslag, trinlyd og spartling.

Rambøll Variantstudie: CO2-besparelse ved let byggeri - Knauf, 2023
Planner Suite Kategorier

Effektiv projektering af Knauf etagedæk

I vores digitale produktivitetsværktøj til BIM-planlægning, Knauf Planner Suite, kan du nemt og effektivt foretage beregninger på Knauf etagedæk samt andre byggesystemer og projektere på dit nybyggeri eller renoveringsprojekt. 

Prøv Knauf Planner Suite her

Sænk klimaaftrykket - uden at gå på kompromis med brand og lyd

Selv de skrappeste krav til lyd, brand og styrke kan løses med Knauf etagedæk i gips og stål. Med veldokumenterede MK-godkendte konstruktioner kan vi tilbyde lette dæk med lav indbygningshøjde og stor fleksibilitet, som gør systemet særdeles velegnet til både nybyg og renoveringsprojekter. Afhængig af anvendelse og belastningsklasse findes der ligeledes forskellige muligheder for gulvopbygning.

Høj brandsikkerhed

Knauf etagedæk opfylder gældende bygningskrav og funktionskrav til brandsikkerhed ved at have brandklasse REI60 A2 s1,d0. 

Hermed er der tale om, at med vores etagedæk får du et byggesystem, der defineres som ubrændbar, og som kan holde i mindst 60 minutter i forbindelse med brand.

I førnævnte klimaberegning fra Rambøll er det blevet påvist, at Knauf Etagedæk ES3 har samme høje brandklasse som ved et betonhuldæk 180 mm. Så i henhold til brandklasse, opnås der samme høje brandsikkerhed ved at bygge Knauf lette etagedæk sammenlignet med betonhuldæk 180 mm. 

Kender du vigtigheden af luftlydisolation og trinlydniveau?

Luftlydisolation i en bygning sørger for at reducere lyd, som kommer via luft. Det kan eksempelvis være tale, musik, støj fra fjernsynet eller støj fra andre enheder. Så jo højere målt luftlydisolation, jo bedre lyd vil der være inde i rummet. I den førnævnte klimaberegning fra Rambøll ser vi, at Knauf Etagedæk ES3 har en bedre luftlydisolationevne sammenlignet med betonhuldæk 180 mm. 

Trinlydniveau er flanketransmission gennem konstruktionen, det er eksempelvis bankelyde og trinlyde. Så i modsætning til luftlydisolation, så skal trinlydniveauet være så lavt som muligt for at fremvise en god lydisolation mellem to rum. I samme førnævnte case er det påvist, at Knauf Etagedæk ES3 har samme trinlydniveau som et betonhuldæk 180 mm. 

Større sikkerhed med Knauf Systemsikring

Når du benytter et helt Knauf etagedæk byggesystem, er du sikret Knauf Systemsikring. Knauf Systemsikring er din sikkerhed for, at Knauf tager ansvar for de oplyste egenskaber og ydeevner, som der er på et givent byggesystem.

Med Knauf Systemsikring kan du vide dig sikker for, at du vælger de rette løsninger til dit letbyg byggeprojekt.

Nybyg eller renovering? Vi har systemet klar til dig

Knauf etagedæk indgår i Stålbyggesystemet, der bygger på ideen om en let byggemetode, der uden arkitektoniske bindinger sikrer opførelsen af bygninger på en hurtig og enkel måde. Med Knauf etagedæk får du et tørt byggeri, fleksible konstruktioner samt brand- og lydsikre løsninger.

Lad vores rådgivere hjælpe dig

Er du arkitekt, bygningsingeniør, entreprenør, bygningskonstruktør eller investor, og har du spørgsmål til vores lette etagedæk? Vores rådgivere og arkitektkonsulenter er klar til at hjælpe dig videre, så du kan træffe den rigtige beslutning for dit byggeprojekt.

Kim Vedoee Web
Kim Friis Vedøe Head of Specification Sales / Arkitektkonsulent (Specification Team Jylland/Fyn)
Kenni Web
Kenni Trolle Kristiansen Specification Manager / Arkitektkonsulent (Specification Team Jylland/Fyn)
Kurt Web
Kurt Lykke Hoe Specification Manager / Arkitektkonsulent (Specification Team Sjælland)
Martinn Web
Martin Nordman Specification Manager / Arkitektkonsulent (Specification Team Sjælland)