Dansk Indeklima Mærkning

Når du bygger med Knauf, bygger du med materialer, som er indeklimamærket jf. Dansk Indeklima Mærkning ved Teknologisk Institut. Dansk Indeklima Mærkning er en mærkningsordning for bl.a. byggematerialer, som stiller krav til produktet i dets brugsfase. Det betyder, at produkter med denne mærkning har en omfattende dokumentation for, at de overholder kravene for afgivelsen af kemiske stoffer til luften, også kaldet afgasning.

Indeklimamærkede byggematerialer fra Knauf er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god luftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed. Knaufs dokumentation for Dansk Indeklima Mærkning findes herunder og omfatter bl.a. vægkonstruktioner i gips, stålbyggesystemer og Knauf Systemlofter inkl. skinnesystem.

Et indeklimamærket byggemateriale fra Knauf har gennemgået en omfattende prøvning og har pågældende dokumentation. For loftprodukter fra Knauf gælder endvidere, at de er prøvet med hensyn til afgivelsen af fibre og partikler. Indeklimamærkningen dokumenterer endvidere, at der ikke afgives kræftfremkaldende stoffer fra byggematerialerne fra Knauf. Sidst men ikke mindst lever Knauf produkter også op til Dansk Indeklima Mærknings krav til lugtindtrykket fra produktet.

Du kan læse meget mere om Dansk Indeklima Mærkning på deres hjemmeside: www.indeklimamaerket.dk.

Certifikater

Download vores certifikater fra Dansk Indeklima Mærkning som pdf'er herunder

Vægge og Stålbyggesystemer | Indeklima Mærkning | DK

Certifikat fra Dansk Indeklima Mærkning

Systemlofter (ubehandlede overflader) incl. skinnesystem | Indeklima Mærkning | DK

Certifikat fra Dansk Indeklima Mærkning

Systemlofter (færdigbehandlede overflader) incl. skinnesystem | Indeklima Mærkning | DK

Certifikat fra Dansk Indeklima Mærkning