Beregningsprogrammer

Kontakt teknisk afdeling hvis du har spørgsmål

I konkrete projekter kan Knauf udføre vejledende beregninger. Alle beregninger skal dog altid godkendes af de projektansvarlige. For at regne et tilbud, skal du vide, hvad der skal bruges af materialer. Hvis du har CAD tegninger at gå ud fra, kan du få hjælp af vores mængdeberegningsprogrammer til fri afbenyttelse. Ellers kan vi i konkrete byggesager lave opmåling og mængdeudtræk ud fra projekttegningerne. Den præcise opmåling bruger du også, når du skal beregne dit timeforbrug.

Mængdeberegningsprogrammer

Husk: At sætte sikkerhedsniveauet til "Mellem" i Excel, før du åbner nedenstående filer.

Brandsektionsvæg

Mængdeberegning

CD-1 Loft

Mængdeberegning

CD-1 Loft direkte

Mængdeberegning

CD-2 Loft

Mængdeberegning

Etageadskillelser

Mængdeberegning

Lette indervægge

Mængdeberegning

Lydbøjleloft

Mængdeberegning

Nedhængt loft standard

Mængdeberegning

Akustiske systemlofter

Mængdeberegner

Statik-beregningsprogrammer

Husk: At sætte sikkerhedsniveauet til "Mellem" i Excel, før du åbner nedenstående filer.

Høje indervægge

Statikberegning

Loftskiver

Statikberegning

Dimensioneringsprogram for vægge, etagedæk og bjælker

Statikberegning

Vægskiver

Statikberegning

Vægskiver Ultra Board træ

Statikberegning

Vægskiver Ultra Board stål

Statikberegning

Beregningsprogram Knauf Fireboard

Husk: At sætte sikkerhedsniveauet til "Mellem" i Excel, før du åbner nedenstående fil.

Knauf Fireboard

Beregningsprogram