01 jan 2021

Privatlivspolitik

   I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Knauf A/S, CVR-nr. 54050313, Kløvermarksvej 6, 9500 Hobro, Danmark ("Knauf A/S" eller "vi") indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, fysiske lokaliteter eller på anden vis er i kontakt med os.

Knauf A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

1. Indsamling af personoplysninger

Ved brug af hjemmesiden samt de på hjemmesiden tilgængelige tjenester, kan der ske indsamling af personoplysninger om dig. De typer af personoplysninger, som indsamles, vil afhænge af din brug af hjemmesiden, men vil typisk bestå af dine kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, tekniske oplysninger om den enhed, du har besøgt os fra, samt oplysninger, som du vælger at dele med os.

Indsamling af dine personoplysninger på hjemmesiden sker som udgangspunkt til følgende formål i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

  • Når du opretter en brugerkonto, behandler vi dine personoplysninger for at kunne levere vores services og administrere din brugerkonto
  • Når du bestiller produktprøver eller informationsmaterialer, behandler vi dine personoplysninger for at kunne levere de bestilte produktprøver, brochurer, produktkataloger, vejledninger mv.
  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger for at kunne sende nyhedsbrevet, herunder relevante tilbud, invitationer til events, udstillinger mv.
  • Når du kommunikerer med os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne besvare din forespørgsel
  • Når du bruger hjemmesidens funktioner og tjenester i almindelighed, behandler vi statistiske oplysninger om din brug af hjemmesiden med henblik på at udvikle vores produkter og services, herunder hjemmesidens funktionalitet
  • Når du som forhandler opretter dig som Knauf A/S forhandler for at modtage prisvarsler og øvrig information om vores produktsortiment, behandler vi dine personoplysninger til dette formål
  • Når du tilmelder dig som Knauf Akustikpartner, behandler vi dine personoplysninger for at kunne varetage vores forhold til dig som Akustikpartner

2. Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet ovenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært vores legitime interesse i at markedsføre, udvikle og sælge Knauf produkter og services, herunder at varetage relationen til vores samarbejdspartnere, foretage analyser og statistik af relevans for afsætningen af vores produkter og services, og besvare de henvendelser, vi modtager (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

I de situationer, hvor du har indgået en aftale med Knauf A/S eller på anden måde er part i en sådan aftale, fx om levering af vores produkter og services, produktprøver, samarbejdsaftaler eller oprettelsen af brugerkonti mv., vil vi behandle dine personoplysninger i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af aftalen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), medmindre lovgivningen giver mulighed for, at vi kan kontakte dig på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores indsamling af personoplysninger, som du afgiver, når du besøger os på vores fysiske adresser, fx udstedelse af gæstekort eller optagelser fra tv-overvågning, er baseret på baggrund af vores legitime interesse i at beskytte vores aktiver, medarbejdere og dig som gæst (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du søger om job via vores hjemmeside eller ved indlevering af en ansøgning, er vores grundlag for behandling af dine personoplysninger din ansøgning om indgåelse af en ansættelseskontrakt med selskab i Knauf-koncernen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), og vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, du selv har givet os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Ønsker du at vi skal gemme din ansøgning til fremtidige, ledige stillinger, vil vores opbevaring af dine personoplysninger være baseret på dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

3. Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der efter aftale leverer relevante services til Knauf A/S eller som på anden måde behandler personoplysninger på vegne af Knauf A/S. Disse leverandører er underlagt strenge fortrolighedskrav og behandler alene personoplysninger i overensstemmelse med Knauf A/S’ instrukser og kan således ikke behandle personoplysningerne til egne formål.

Knauf A/S videregiver som udgangspunkt kun dine personoplysninger til tredjeparter, hvis du har givet samtykke til videregivelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) eller hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til myndighederne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller at hvis videregivelsen er nødvendig for at fastlægge eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske på baggrund af en interesseafvejning og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

4. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål.

Personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med samhandel, kundeservice eller andre forretningsrelaterede formål, bliver som udgangspunkt opbevaret så længe, at oplysningerne er relevante for vores behandling af en konkret ordre eller af betydning for det konkrete samarbejdsforhold. Opbevaringsperioden vil typisk være sammenfaldende med perioden fastlagt i reglerne om forældelse af retskrav, eller varigheden af vores samhandelsforhold med dig eller din virksomhed. 

Optagelser fra tv-overvågning bliver enten slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare optagelserne for at håndtere en konkret hændelse.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering opbevares under ansættelsesproceduren. Hvis vi ikke kan tilbyde dig en stilling, opbevarer vi din ansøgning, CV og eventuelle bilag i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til længere tids opbevaring.

Oplysningerne kan derudover behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside med henblik på at administrere, forbedre og optimere vores hjemmeside og services til gavn for din brugeroplevelse, kunde- og brugeranalyser og segmentering for bedre at kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services til kunder og brugere,
statistiske formål.

Når du besøger vores hjemmeside, møder du vores cookiebanner, der indeholder nærmere information om de cookies, som vi ønsker at placere på din enhed. Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) og vores legitime interesse i at drifte hjemmesidens nødvendige funktioner (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Du kan indstille din webbrowser til at give dig besked, når du modtager en cookie, således du kan tage stilling til, om du vil acceptere den eller ej. Du kan også vælge at deaktivere alle cookies. Hvis du vælger at deaktivere cookies, kan det være svært for dig at benytte alle ydelser på hjemmesiden.

Cookies indeholder ikke personoplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig som person, da der fx er tale om oplysninger om din IP-adresse, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om den enhed, du har besøgt vores hjemmeside fra og oplysninger om din brug af siden.  

Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 8 nedenfor.

6. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen heraf.

På din anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre det er nødvendigt at fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder at du gør det muligt for os at identificere dig i forhold til det, din anmodning drejer sig om.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via telefon +45 33 19 32 00 eller e-mail [email protected].

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Vi behandler i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, fx ved fremsendelse af nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du ønsker at framelde dig vores nyhedsbreve, kan du benytte afmeldingslinket i selve nyhedsbrevet. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke i andre sammenhænge, bedes du kontakte os som angivet nedenfor.

9. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

10. Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen eller som følge af ændringer i vores behandlingsaktiviteter.

11. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Tel. +45 9657 3000
E-mail: [email protected]