Partnerskab for Cirkulær Gips

I 2020 indgik Knauf sammen med fire øvrige aktører på tværs af værdikæden et nyt Partnerskab for Cirkulær Gips. Partnerskabet har til formål at fremme genanvendelsen af gips i et lukket cirkulært kredsløb, hvor den brugte gips fra byggeriet i langt større omfang genvindes i produktion af nye gipsplader.

Initiativet er et led i at højne den cirkulære produktion og fremme bæredygtigt byggeri. Bestræbelserne på at reducere CO2-udledningen, nå klimamålene for 2030 og spare på klodens naturlige råstoffer er elementer, der driver partnerskabet.

CSR2

Op til 50% genvindingsgips

I dag anvender vi hos Knauf op til 30% genvindingsgips. Vores ambitioner er dog langt større, og vi arbejder derfor målrettet henimod, at vores plader skal bestå af op til 50% genvindingsgips i 2030.

Læs mere om vores ambitioner for genanvendelse af gips i årets CSR rapport.

Knauf CSR Rapport 2021

Gips kan genanvendes igen og igen

Gips er et rent, naturligt og bæredygtigt materiale, som sikrer en 100% genanvendelse i et lukket cirkulært kredsløb. Materialets sammensætning og egenskaber forbliver de samme over tid, hvilket sikrer en uovertruffen holdbarhed. Samtidig er det grunden til, at gipsen kan genanvendes igen og igen.

Læs mere om gipsen mange egenskaber som bæredygtigt byggemateriale her.