Lokalsamfund får glæde af overskudsvarme

Et nyt samarbejde med Hobro Varmeværk sender i dag overskudsenergi fra Knaufs gipsproduktion direkte ud til Hobros borgere.

”Vi er virkelig glade for, at overskudsenergien fra vores produktion nu kommer lokalområdet til gode. Vi har i mange år brugt en del af vores overskudsvarme internt, men vi har stadig en del varme at dele ud af".
Morten Ørnstrand-Søborg, CEO
Gettyimages 1197288294

Varme til 1.000 hustande

Et nyt varmeveksleranlæg forsyner i dag 1.000 husstande i lokalområdet med overskudsenergi fra vores gipsproduktion i Hobro.

Overskudsvarmen sendes gennem 700 meter nedgravede rør til Hobro Varmeværk og direkte videre til forbrugerne - svarende til en tredjedel af varmeværkets kunder.      

En gevinst for miljø og samfund

Det nye varmegenvindingprojekt er en ren win-win for både miljø, virksomhed og forbruger. Ved at genanvende overskudsvarmen fra vores gipsproduktion, reducerer Hobro Varmeværk deres forbrug af træflis med 6500 tons årligt, svarende til 250 fyldte lastbiler.

Værket betaler ligeledes mindre for overskudsvarmen end for den tilsvarende energipris på træflis. Derved kan Hobro Varmeværk fastholde en lav pris ud mod forbrugeren. 

"Partnerskabet med Hobro Varmeværk er blot et af vores tiltag til at finde nye metoder til at udnytte vores ressourcer mest optimalt og sikre et ansvarligt forbrug og produktion i fremtiden."
Morten Ørnstrand-Søborg, CEO