Knauf og FN's verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling markerer en ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden, der frem mod 2030 skal sikre en global verden i balance med fokus på social, økonomisk og miljømæssig udvikling. Hos Knauf bidrager vi til realisering af FN’s verdensmål i flere dimensioner, med særligt fokus på 4 udvalgte mål.

Sundhed og trivsel

Verdensmål nr. 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Hos Knauf vægter vi sikkerhed og sundhed højest i alt, hvad vi foretager os. Vi ønsker at øge livskvaliteten hos vores medarbejdere, kunder og brugere af vores produkter og byggesystemer gennem øget fokus på sikkerhed og fysisk og mental sundhed.

Vi har en stærk Health & Safety kultur, hvor sikkerhed kommer før drift. Ligeledes arbejder vi målrettet med vores medarbejderes engagement for at skabe trivsel, udvikling og læring.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål nr. 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Vi tager ansvar for at skabe rammerne for bæredygtig udvikling i byggeriet og bidrage til mere intelligent og fleksibelt byggeri, hvor lette byggematerialer baner vejen for fremtidens bæredygtige byer. Ligeledes er vi en lokalforankret virksomhed med stærke rødder i det Nordjyske. Derfor lægger det os på sinde at bidrage positivt til vores lokalsamfund.

Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Vi arbejder løbende på at energi- og ressourceoptimere vores produktion og reducere vores miljømæssige aftryk ved effektiv udnyttelse af vores ressourcer. Vi vil fremme bæredygtig udvikling gennem en
’Zero Waste’ tankegang og øget brug af rene og miljøvenlige processer og produkter.

Partnerskaber for handling

Verdensmål nr. 17: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.

Hos Knauf bifalder vi stærke partnerskaber på tværs af værdikæden for i fællesskab at løfte den grønne omstilling. Vi ønsker at indgå i stærke partnerskaber for at sikre vidensdeling og udvikling inden for innovation, bæredygtig udvikling og optimal udnyttelse af energipotentialer.