COVID-19: Social bæredygtighed i en krisetid

I 2020 har vi sat alle kræfter ind på at fastholde såvel vores produktion som den sociale bæredygtighedsindsats i en situation, hvor samfundet har været hårdt ramt af COVID-19.

Vores medarbejdere har gjort et fantastisk arbejde i at omstille sig nye arbejdsformer og servicere vores kunder ved hjælp af nye digitale værktøjer. Vi har fastholdt forsyningen af materialer til den danske byggebranche og er på mange måder kommet styrket ud af krisen.
Morten Ørnstrand-Søborg, CEO

Taskforce og zoner

Da Danmark lukkede ned 11. marts 2020, nedsatte vi en taskforce gruppe, som har stået i spidsen for håndteringen af pandemien. Gruppens formål er at beskytte medarbejderne og undgå smitte.

For at mindske smitterisikoen mest muligt har langt de fleste af vores funktionærer arbejdet hjemmefra. De resterende medarbejdere i produktionen og på lageret er for hvert team instrueret i at arbejde i en boble uden kontakt med andre.

Vi har indført et zonesystem med en grøn, gul, orange og rød zone. Hver zone udløser et bestemt regelsæt, så der ikke hersker usikkerhed om, hvordan medarbejderne skal forholde sig i bestemte situationer.

Kontinuerlig kommunikation

Vi har gennem hele forløbet haft fokus på den interne kommunikation. Hver
fredag har vi samlet alle funktionærer til online Teamsmøde. De enkelte afdelinger har med deres nærmeste leder også været kreative med at holde det sociale i gang – på daglig eller ugentlig basis.

Udover at stille skarpt på arbejdsopgaver, gør vores ledere meget ud af at holde humøret oppe og fokusere på de positive ting i hverdagen.

Vi har under nedlukningen afholdt walk-and-talk-møder i naturen for at bevare den sociale interaktion på afstand ude i den friske luft. Vi udsender ligeledes forslag til fysiske aktiviteter og konkurrencer, som man kan koble sig på. Aktiviteterne på tværs af afdelinger og funktioner er også med til at fastholde sammenholdet i en turbulent tid.

En stærk Health & Safety kultur

Først som sidst er der én afgørende årsag til, at vi er kommet godt igennem coronakrisens første år: det skyldes vores tilgang til social bæredygtighed, og hvordan vi samtænker arbejde, performance, trivsel, sundhed, sikkerhed og privatliv.

Vi har en stærk Health & Safety kultur, hvor vi som kollegaer er opmærksomme på hinandens ve og vel. Før pandemien havde vi et sygefravær på 2,7% - og det tal er stort set ikke vokset under coronakrisen. Samtidig er tilfredsheden og engagementet fortsat i top.

Vi er stærkt optaget af medarbejdernes trivsel, og vores ledere har en vigtig rolle i at være tæt på de mennesker, de har ansvar for – nu også på distancen.

CSR1

Vigtig ny viden

Vi har som virksomhed opbygget vigtig ny viden, som vil komme os til gavn på den anden side af krisen. Vi har implementeret nye digitale værktøjer og forretningsgange, som vi fremadrettet vil fastholde.

Læs mere om vores håndtering af COVID-19 CSR rapporten for 2020.

Download CSR Rapport 2020