Opnå tungtvejende fordele ved at bygge let

Knauf lette vægkonstruktioner i gips kan bidrage til en lang række fordele i det bæredygtige byggeri. Ny rapport viser nu, at man kan opnå store klimabesparelser i byggeriet ved at udskifte tunge vægkonstruktioner med lette vægkonstruktioner i gips fra Knauf.

Vi har i lang tid vidst, at der er stort potentiale i at gå fra tungt til let byggeri. De lette byggekonstruktioner udleder nemlig langt mindre CO2 og kan være med til at reducere en bygnings samlede klimaaftryk.

Knauf har i samarbejde med Rambøll udarbejdet en rapport, som sammenligner indervægskonstruktioner i gips med udvalgte tunge konstruktioner. Rapporten viser, at Knauf vægge udleder op til 89% mindre CO2 i bygningens levetid, sammenlignet med branchestandarderne på tunge vægkonstruktioner i beton, porebeton og tegl. 

Gips kan sænke klimaaftrykket

Rambøll har i ny rapport kigget nærmere ind i Knauf gipsvægges klimapåvirkning og sammenlignet med branchestandarder på vægge i beton, porebeton og tegl. På baggrund af livscyklusberegninger foretaget i databasen LCAByg, har Rambøll kortlagt de færdige vægkonstruktioners totale CO2 udledning gennem hele bygningens levetid.

Blandt de udvalgte indervægskonstruktioner og lejlighedsskel, som undersøges i rapporten, opnås signifinate klimabesparelser: 

  • Fra 57 til 83% mindre CO2 med Knauf lette indervægge
  • Fra 70 til 89% mindre CO2 med Knauf lejlighedsskel

For alle vægopbygninger er der foretaget beregninger på et vægudsnit på 1 m2 med en højde på 3 meter. For Knauf vægopbygninger, er der anvendt produktspecifikke data på materialer og mængder, mens der for de tunge vægkonstruktioner er anvendt generiske data fra databasen Ökobaudat.

Livscyklusvurdering - Lejlighedsskel

Grafen viser kg CO2/m2 for lejlighedsskel ud fra en betragtningsperiode på 50 år. Kilde: Knauf LCA rapport, april 2022
"Afhængigt af bygningstype og udforming vil miljøbesparelsen ved udskiftning fra tunge til lette vægkonstruktioner være af så væsentlig karakter, at det kan have stor indflydelse på bygningens samlede miljøaftryk."
Rambøll, LCA rapport for Knauf vægkonstruktioner
Knauf Let Byggeri Hånd Holder Gipsplade

Knauf - Et lettere valg

Foruden at sænke klimaaftrykket, kan Knauf gipsvægge bidrage til en lang række andre fordele.

  • Flere boligkvadratmeter
  • Høj brandsikkerhed
  • God lydisolering mellem rum
  • Sundt indeklima
  • 100% genanvendelighed

Større fleksibilitet med lette konstruktioner i gips

En af de tungtvejende fordele ved at bygge let, skal også findes også i forhold til rumfleksbilitet. En gipsvæg er let at fjerne, hvilket giver gode muligheder for at ændre på rumfordelingen i bygningen, som kan tilpasses forskellige behov over tid.

Med det rette bygningsdesign kan der derfor opnås stor reduktion i klimaaftrykket samtidig med, at bygningen bliver mere fleksibel for fremtidige ændringer og justeringer.    

Stå stærkere med Knauf i DGNB-byggeriet

Vidste du, at der er yderligere fordele, når du bygger med Knauf i DGNB-certificeret byggeri? Rambøll har udarbejdet et tillæg til Knauf LCA rapport, hvori Knauf lette vægkonstruktioners samlede klimaaftryk angives i forhold til DGNB-certificeret byggeri. 

Fordele med Knauf produktspecifikke EPD'er

Hos Knauf har vi produktspecifikke EPD'er, som er udarbejdet og verificeret af tredjepart iht. den europæiske standard EN15804. EPD'erne viser vores byggematerialers miljøpåvirkning gennem produktets levetid, baseret på en livscyklusanalyse (LCA). 

Med vores produktspecifikke EPD'er får du en mere præcis og troværdig LCA-beregning på dit byggeri. Ved DGNB-certificerede byggerier tillægges generiske miljødata en usikkerhedsfaktor på 1,3, branche-EPD'er tillægges en usikkerhedsfaktor på 1,1, mens produktspecifikke EPD’er ikke tillægges nogen usikkerhedsfaktor.

Når du bygger med Knauf, bliver dine beregninger derfor mere præcise, og du står derfor stærkere i dit DGNB-byggeri. Hent vores DGNB-dokumentationspakker her.

Rambøll LCA Rapport Knauf Vægkonstruktioner Download Rapport Web