For større bæredygtighed i byggeriet

Klimaforandringerne er en af vores generations største udfordringer

Den samlede byggeindustri står i dag for 30% af den danske CO2-udledning. Det er derfor helt essentielt, at vi handler nu og støtter op om de nationale klimamålsætninger. Hos Knauf tager vi ansvar for større bæredygtighed i byggeriet. Vi har en helhedsorienteret tilgang, som favner både den miljømæssige, sociale, etiske og økonomiske bæredygtige udvikling i hele værdikæden.

Ny bæredygtighedsstrategi skal vise vejen

I 2022 satte vi grundstenene til en ambitiøs og langtsigtet bæredygtighedsstrategi, som sætter retningen for virksomhedens rejse mod en mere bæredygtig fremtid med konkrete målsætninger for, hvorledes vi ønsker at reducere vores klimaaftryk, bidrage til cirkulær økonomi og skabe bæredygtige leverum for fremtidens generationer.

Knauf bæredygtighedsstrategi

 • Vi forpligter os til at værne om naturens ressourcer og reducere vores samlede klimaaftryk Vi forpligter os til at værne om naturens ressourcer og reducere vores samlede klimaaftryk
  • 70% reduktion af CO2-emissioner i scope 1 & 2 i 2032
  • 30% reduktion af CO2-emissioner i scope 3 i 2032
  • Net zero i alle tre scopes i 2045    
  • 20% reduktion i vandindtag i 2032         
 • Vi vil være førende aktør i omstillingen til cirkulær økonomi og omdanne affald til ny ressource Vi vil være førende aktør i omstillingen til cirkulær økonomi og omdanne affald til ny ressource
  • Op til 50% recirkuleret gips i 2032
  • Ingen affald til deponi/forbrændring i 2032
 • Vi vil skabe innovative produkter og byggeløsninger, der fremmer bæredygtigt byggeri Vi vil skabe innovative produkter og byggeløsninger, der fremmer bæredygtigt byggeri
  • Produktspecifikke EPD miljøvaredeklarationer
  • LCA beregning på komplette bygningsdele
  • Optimal genanvendelse                
  • Ingen brug af farlig kemi                      
 • Vi vil øge livskvaliteten for medarbejdere og kunder gennem vores løsninger, værdier og adfærd Vi vil øge livskvaliteten for medarbejdere og kunder gennem vores løsninger, værdier og adfærd
  • Højt engagement og trivsel            
  • En sikker arbejdsplads uden ulykker
  • God ergonomi for håndværkeren   

Vejen mod CO2-neutral gipsproduktion

Gips er kernen i vores forretning - og selvom fremstillingen af lette byggematerialer i gips udgør en langt lavere klimapåvirkning end fremstillingen af tunge byggematerialer, ser vi stadig store potentialer for grøn omstilling og udvikling af CO2-reducerede byggematerialer til byggeriet.

Knauf har en ambitiøs målsætning om at reducere vores CO2-udledning fra egen produktion og energiforbrug med 70% inden 2032 samt at opnå net zero udledning i hele værdikæden inden 2045. Som produktionsvirksomhed udgør energiforbruget langt størstedelen af vores udledninger, hvorfor energioptimering har vores primære fokus. 

Vejen til en CO2-neutral gipsproduktion skal nås gennem en række initiativer:

 • Reducering af energi- og ressourceforbrug
 • Recirkulering af energi, ressourcer og materialer
 • Konvertering af fossile brændstoffer til vedvarende energi
 • Innovation af bæredygtige produkter og byggeløsinger

Læs mere om vores arbejde for reduktion af CO2-emissioner i Knauf CSR rapport 2022.

Cirkulær økonomi og effektiv udnyttelse af ressourcer

Hos Knauf har vi i mange år beskæftiget os med cirkulær økonomi, hvor vi tænker i cirkulere kredsløb og udnytter ressourcer så effektivt som muligt. Det handler her om at bevare ressourcer og materialer i det økonomiske kredsløb, med højst mulige værdi, længest muligt. 

Stort potentiale for genanvendelse af gips

Vi anvender i størst muligt omfang genvundne materialer som erstatning for nye råvarer. Vores primære råmateriale er gips, som er et rent, naturligt og 100% genanvendeligt materiale. Vi har i Danmark genanvendt gips i produktion af nye gipsplader siden starten af 1990'erne. Dette bevirker, at vi idag producerer med op til 30% recirkuleret gips i nye Knauf gipsplader. Vi ved dog, at potentialet er langt større, da meget gipsaffald ikke sendes til genanvendelse.

Der er behov for et langt større fokus på genanvendelse af byggeaffald, som erstatning for udvinding af nye råvarer i industrien. For at sikre mere gips vender retur til Knauf, arbejder vi målrettet på at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden og forbedre rammebetingelserne for genanvendelse af gips i et lukket cirkulært kredsløb.

Lokalsamfund får glæde af gipsens overskudsvarme

Foruden at tænke materialer ind i cirkulere kredsløb, arbejder vi hos Knauf også med energieffektivitet og genvinding af energi. Produktionen af gipsplader genererer store mængder overskudsvarme, som vi udnytter til opvarmning af vand til fjernvarmenettet. Vi har siden 2020 forsynet lokalsamfundet med overskudsvarme, svarende til 1000 hustandes årlige forbrug. Du kan læse mere om projektet her.

Knauf CSR rapport 2022

Microsite Renew

Produceret på 100% grøn energi

For at imødekomme efterspørgslen til mere klimavenligt byggeri, har vi lanceret Knauf Classic RENEW, som er vores standard gipsplade produceret på 100% grøn energi. Du får hele 46% CO2-besparelse og bibeholder alle de gode egenskaber ved vores velkendte standard gipsplade, Knauf Classic Board.

Mere om Classic Board RENEW

Knauf i det bæredygtige byggeri

Vi tror på, at dokumentation er nøglen til mere bæredygtigt byggeri. Vi tilstræber derfor at levere veldokumenterede byggematerialer, hvor miljø- og klimabelastning er oplyst gennem hele produktets livscyklus. På denne måde sikrer vi størst mulig kvalitet, gennemsigtighed og omstilling af byggeriet.