Knauf Knauf
tilbage

Spartelsystemer

Skab perfekte, glatte overflader

Spartelsystemer

  Når en overflade består af flere plader sat sammen mod hinanden, eller der arbejdes med flere typer af materialer, opstår der uvægerligt samlinger og kanter, som kan ses. For at opnå en glat og ensartet overflade skal der derfor spartles og slibes, så skyggevirkninger og andre synlige tegn på samlingen mindskes mest muligt. Ved de højeste kvalitetskrav (Q4) fuldspartles væggen og slibes inden slutbehandling.

  Knauf tilbyder en række specialprodukter til korrekt spartling og overflade- behandling, så det bliver muligt at skabe en perfekt overflade, både hvad angår kvalitet og æstetik.

  Anvendelsesområder

  Forarbejde skaber det perfekte resultat
  Det er altid et korrekt og grundigt forarbejde, der skaber den perfekte finish på overfladen. Det betyder to ting: At gipspladerne monteres håndværksmæssigt korrekt efter forskrifterne, og at dette kobles med den rigtige efterbehandling. Knauf dækker hele byggeprocessen fra montage til færdig finish. En Knauf-løsning giver systemgaranti og sikkerhed for et optimalt resultat.

  Vore specialister er klar til at rådgive om den optimale løsning i hvert enkelt tilfælde. Vi har også udviklet grundige manualer og oversigtsfoldere, som kan inspirere og vejlede. Se mere under "Downloads".

  Gem som favorit

  Systemer  Spartling af forsænkede gipspladekanter

  Spartling af forsænkede gipspladekanter

  Spartling udføres jf. spartelprincipper nedenfor, hvilket svarer til kvalitetsniveau Q2-Q3.

  Spartelprincipper:

  Pres et godt lag spartel ind over samlingen og ind imellem gipspladerne. Ilæg Knauf papirstrimmel i den våde spartelmasse. Papirstrimlen skal ikke fugtes før montagen. Der skal bruges så meget spartelmasse, at der ikke kommer luftblærer under papirstrimlen.

  1. Første spartellag

  2. Ilægning af papirstrimmel. Tørring

  3. Andet spartellag. Tørring

  4. Slutspartling afhængig af udfaldskrav

  Spartlingen udføres over en bredde på mindst 300 mm. For at opnå en overflade svarende til Q4 skal der anvendes gipsplader, hvor alle 4 kanter er forsænkede. Desuden skal hele overfladen fuldspartles med en lagtykkelse på mindst 1 mm.

  Gem som favorit
  Produkter


  Spartling af skårne og affasede gipspladekanter

  Spartling af skårne og affasede gipspladekanter

  Spartelprincipper: Pladesamlinger med skårne, fasede kanter skal grundes eller opfugtes før spartling for at forhindre kantrejsning og indtrængning af fugt fra spartelmassen. Gipsplader med rette eller skårne kanter har samme tykkelse over hele pladen. Det bevirker, at spartelsamlingen giver en lille forhøjning på overfladen. Denne forhøjning udjævnes ved at foretage en bredere efterspartling.

  En spartelbredde på 450 mm anbefales for at give et tilfredsstillende resultat. Der må dog forventes en vis synlighed af den færdigspartlede samling ved lysindfald.

  For at sikre fuld udfyldning af samlingen skal pladerne være monteret med en afstand på 1,5 - 4 mm, og pladekanterne være affaset. Er dette ikke gjort i monteringsfasen, må det efterfølgende udføres med en skarp kniv. Er der placeret dampspærre bag gipspladen, må denne ikke blive beskadiget.

  Efterfølgende udføres spartling lig spartling af forsænkede gipspladekanter - se ovenfor.

  Gem som favorit
  Produkter


  Spartling af akustiske perforerede gipsplader med forsænkede kanter (Designpanel)

  Spartling af akustiske perforerede gipsplader med forsænkede kanter (Designpanel)

  Første spartellag: Påfør første spartellag med spartelmassen fx Easy Filler Light. Sørg for, at spartelmassen bliver trykket helt op mellem pladekanterne. Hold perforeringshullerne fri for spartelmasse. Læg papirstrimmel i den våde spartelmasse. Papirstrimlen skal ikke fugtes før montagen. Der skal bruges så meget spartelmasse, at der ikke kommer luftblærer under papirstrimlen.

  Ved at anvende Mini-bazooka, kan første spartling og ilægning af papirstrimmel udføres i én operation. Lad spartlingen tørre og slib eventuelle ujævnheder bort.

  Andet og tredie spartellag: Påfør andet spartellag med spartelmassen fx Easy Filler Light. Lad spartlingen tørre og slib ujævnheder bort. Påfør tredje og sidste spartellag med så bred en spartel som mulig, uden at få spartelmasse i perforeringshullerne.

  Slibning: Kontroller, at spartelmassen er helt tør. Slib med fint sandpapir til samlingen er helt jævn. Undgå at ødelægge kartonoverfladen.

  Gem som favorit
  Produkter

  Downloads

  Downloads

  Detaljer Beskrivelse Udgave Dokumenttype
  Spartling af glatte og perforerede gipsplader August 2017 Brochure
  PDF
  8,0 MB
  40 Sider
  Hvor går grænsen? Januar 2019 Brochure
  PDF
  2,0 MB
  52 Sider
  Spartling af perforerede gipsplader August 2017 Brochure
  PDF
  5,0 MB
  8 Sider