Knauf Knauf
tilbage

Efterisolering

Efterisolering med forsatsvægge og påhængte facader fra Knauf

Efterisolering

  Efterisolering i bygninger handler både om den daglige komfort i lokalerne, om at nedbringe energiudgifterne og eksempelvis skabe en bolig, som er attraktiv ved et eventuelt salg. Knauf har udviklet systemer til efterisolering med forsatsvæg indvendigt eller påhængt facade udvendigt. Vi anbefaler altid at involvere en rådgivende ingeniør eller en energirådgiver for at få valgt den rigtige løsning, da der er en række fagtekniske forhold, der skal tages hensyn til – kuldebroer, valg af isoleringstykkelse etc. Ved påhængte facader er det også vigtigt at forholde sig til flytning af vinduer samt myndighedsforhold som byggetilladelse, da husets ydre mål bliver større.

  Anvendelsesområder

  Forsatsvægge eller påhængte facader?

  Knauf anbefaler altid så vidt muligt at anvende påhængte facader, da det mindsker risikoen for fugt og mug i den eksisterende konstruktion. Læs mere om påhængte facader fra Knauf under system ydervægge. Når man bruger forsatsvægge, er det meget vigtigt at undersøge forholdene, før man går i gang.

  Vi har udviklet en række produkter, som gør det meget enkelt at montere en forsatsvæg. Varmvæg fra Knauf er færdige elementer, som gør det muligt at montere gipsplade og isolering i én arbejdsgang, da isoleringen er monteret bag på pladen.

  Generelt er det altid en fordel at anvende lette systemer til efterisolering, da det ikke belaster fundamentet unødigt.

  Gem som favorit

  Oversigt over systemerFind hurtigt informationer om dit system

  Systemer  Forsatsvægge

  Forsatsvægge

  En forsatsvæg opbygges i princippet som en almindelig gipspladevæg. Vægskelettet placeres eksempelvis 50 mm fra den eksisterende væg. Der isoleres først bag skelettet og derefter mellem stolperne. Samlingerne i de to isoleringslag bør være forskudte i forhold til hinanden. Efterisolering af kælderydervægge kræver specielle overvejelser jf. SBi Anvisning 224 “Fugt i bygninger”. I visse situationer kan det være tilrådeligt at anvende uorganiske materialer og i stedet for gips anbefaler vi Aquapanel Indoor cementbaseret plade opsat på stålskelet. Der er vigtige forhold, der skal tages hensyn til inden montage af en forsatsvæg. Fx kuldebroer, isoleringstykkelse, rengøring af væggen etc.

  Konvektion: Det er meget vigtigt, at der ikke kommer luft ind i området mellem den eksisterende væg og efterisoleringen.

  Isoleringstykkelser > 50 mm: Hvor der ønskes større isoleringstykkelser end 50 mm, bør der foretages en vurdering af, om den eksisterende ydervæg kan tåle den større fugtophobning, som der på visse tidspunkter af året vil kunne forekomme som følge af ydervæggens lavere temperatur. Specielt ved gammelt murværk, pudsede facader og bindingsværk kan der være problemer.

  Ved forsatsvægge hæves den indvendige overfladetemperatur, hvilket betyder et forbedret indeklima. Ved efterisolering med forsatsvægge opnås både en reduktion i energiforbruget og et forbedret indeklima. Find yderligere detaljer og mere information i afsnittet om fortsatsvægge fra vores Systemmanual under downloads.

  Gem som favorit
  Produkter


  Isoleringselementer

  Isoleringselementer

  Vores Varmvæg er til indvendig efterisolering af kolde, men ellers sunde ydervægge. Elementerne er en samlet løsning, hvor isolering og ny vægoverflade monteres på én gang.

  Efterisoleringselementet består af en 12,5 mm gipsplade med 30 mm polystyrenisolering på bagsiden. Elementerne må ikke anvendes i vådrum eller i fugtige kældre. Elementerne må ikke monteres udenpå eksisterende konstruktioner, der har en diffusions­tæt overflade, medmindre 2/3 af den totale varmeisolering er placeret på den kolde side af den diffusionstætte overflade.

  Tilslutninger: Det er vigtigt, at tilslutningerne er tætte. Strømmer der varm, fugtig luft ind i konstruktionen, kan det give anledning til fugtskader. Isoleringselementernes tilslutninger til andre bygningsdele, gulv, loft og tilstødende vægge skal derfor tætnes med fugemasse fx Knauf fugemasse nr. 1.

  Find yderligere detaljer og mere information i afsnittet om efterisoleringselementer fra vores Systemmanual under downloads.

  Gem som favorit
  Produkter
  • GDS Varmvæg
   GDS VarmvægTil indvendig efterisolering af kolde, men ellers sunde ydervægge.
  • Knauf Uniflott
   Knauf UniflottTil spartling af halvrunde og runde kartonklædte gipspladekanter
  • RA skrue
   RA skrueSkrue til gipsplader på stålprofiler

  Downloads

  Downloads

  Detaljer Beskrivelse Udgave Dokumenttype
  Indervægge 01/2019 Montagevejledning
  PDF
  3,0 MB
  27 Sider
  Forsatsvæg 01/2019 Projektering og beskrivelse
  PDF
  268 KB
  2 Sider
  Efterisoleringselementer 01/2019 Projektering og montage
  PDF
  437 KB
  4 Sider