Knauf Knauf

En god arbejdsplads

Weiter

Sundhed og sikkerhed

Et godt sted at arbejde

Vores medarbejderes sikkerhed og sundhed er en topprioritet for os. Vi evaluerer derfor løbende vores sikkerhedsprocedurer og er bevidste om at holde fast i vores arbejdskultur, der i høj grad sætter fokus på sikkerhed. Noget af det første, du vil lægge mærke til, når du træder ind i vores reception, er et stort display. Displayet tæller antallet af dage uden en arbejdsulykke.

Knauf Fit

Knauf FIT er et af vores tilbud til vores medarbejdere. Knauf FIT handler om sammenhold og sundhed. Konceptet er udviklet af vores HR-afdeling. Det er et initiativ, som har to overordnede mål:

• at skabe sammenhold og fællesskab på tværs af organisationen

• at skabe et rum for fokus på sundhed for medarbejdere

Under Knauf FIT-banneret afholder vi derfor forskellige frivillige aktiviteter – som alle har sammenhold og sundhed som fælles tema. Knauf FIT har bl.a. budt på massageordning, Fjorden Rundt, kanoture, Fyrkatløbet og influenzavaccination. Knauf skal være en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives.

Læring og udvikling

Den innovation, som Knauf står for, er et resultat af vores evne til at lære nyt og udvikle os. En virksomhed er ikke mere innovativ end de medarbejdere, den består af. Derfor er læring og udvikling to centrale begreber i Knauf. Og det gælder ikke kun, når medarbejdere skal udvikle nye fagkompetencer. Det drejer sig i lige så høj grad om personlig udvikling og om at lære nye mennesker at kende på tværs af organisationen.

Vi afholder People Performance Development-samtaler (PPD) med alle medarbejdere hvert år. Derudover har vi opfølgning på samtalen et halvt år efter. Vi afholder PPD-samtaler for at sikre os, at vi løbende udvikler vores talenter. Fokus på medarbejdere, læring og udvikling er således afgørende for vores virksomhed. Det er kilden til vores innovation.