Knauf Knauf

ISO-certificeringer

Weiter

ISO certificeringer

Vi er miljø- og kvalitetssikret jf. ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Vores ISO-certificeringer er din garanti for, at vi tager vores ansvar som leverandør alvorligt. Vi bliver hvert år vurderet af DNV Danmark i forhold til miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Find alle vores certificeringer her

Vi arbejder kontinuerligt på forbedring af arbejdsmiljøforholdene hos Knauf

Arbejdsmiljøpolitik

Knauf A/S anser vore medarbejderne for at være den absolut vigtigste ressource på både kort og langt sigt. Derfor er et godt og sikkert arbejdsmiljø samt et motiverende arbejdsklima naturligt for os. Vi arbejder derfor for kontinuerlig forbedring af arbejdsmiljøforholdene, for forebyggelse af ulykker og arbejdsrelateret sygdom og for fremme af sundheden ved

• overvågning af sikkerhed og sundhed

• gennemførelse af arbejdspladsvurderinger

• aktiv støtte til sundhedsfremmende foranstaltninger samt

• rettidig omtanke ved ændringer og nyanlæg.

Som en naturlig ting overholder Knauf A/S relevant lovgivning, myndighedskrav og overenskomster.