Knauf Knauf

Reparationer

Weiter

Reparation: Mindre huller eller oprivninger i gipsplader kan i de fleste tilfælde repareres med spartelmasse. Bortskær evt. løs karton og gips, udfyld med spartelmasse. Når dette er tørt, spartles på normal vis. Er der tale om lidt større huller, kan reparationen udføres ved at indsætte en trekant udskåret af en gipsplade med skrå snitflader. Omkring det beskadigede område udskæres et tilsvarende areal. Reparationstrekanten fastklæbes i hullet med Knauf spartelmasse. Herefter overspartles på normal vis. Ved store skader vil det være nødvendigt at udskifte det beskadigede område med nye plader.

Overfladebehandling: Inden endelig overfladebehandling bør overfladerne grundes med en plastgrunder (microdispers) eller en vandig alkydgrunder. I Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) findes udførlige beskrivelser til overfladebehandling af gipsplader. Link til Teknologisk institut

Reparation og vedligehold af Knauf akustiske gipslofter