Knauf Knauf

Akustik

Weiter

Komplet akustikpalette

Knauf tilbyder et komplet sortiment af akustiske lofter i gips, mineraluld og træbeton.

Hver af de tre materialetyper har løsninger, der rangerer fra klasse A til klasse D-absorbenter.

Udover de traditionelle akustiklofter til bl.a. skoleklasser, hospitalsstuer og kontorer, har vores loftportefølje en lang række specielle akustikløsninger, som f.eks.:

  • Akustiklofter i gips til gangarealer - fx
  • Søjleindækninger i gips -
  • Loftøer i mineraluld - se produkter her
  • Monolitiske akustiklofter i gips - fx
  • Hygiejnelofter i gips - fx og mineraluld - fx

Absorptionsdata for akustiske gipslofter

Hvad afhænger god akustik af?

God akustik afhænger

Under beregningen af den mængde akustiske materialer, der er nødvendige for at opnå en givet efterklangstid, er det vigtigt at tage hensyn til:

  • den samlede loftkonstruktion, som de akustiske materialer bliver en del af
  • rummets udformning og placeringen af akustiske materialer
  • den mængde møbler, der skal være i det færdige rum
  • formålet med rummet

LOFTKONSTRUKTION

De akustiske materialer udgør i kombination med det system, hvorpå de monteres, den akustiske konstruktion, som absorberer lyd. Derfor afhænger mængden af lyden, der absorberes, af loftets indbygningshøjde, og af om hulrummet er fyldt med mineraluld.

RUMFORM

Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at materialerne fungerer optimalt.

MØBLER

Møbler udgør i sig selv akustiske materialer. For at undgå en for høj lydabsorption, hvilket kan medføre akustiske gener på samme måde som for lav absorption, er det vigtigt at tage hensyn til mængden af møbleringen.

RUMMETS ANVENDELSE

Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden spredes godt, hvorimod rum, der er beregnet til koncentreret arbejde, kræver et højt lydabsorptionsniveau.

Download nedenfor uddybede materiale om, hvad der spiller ind for at opnå en god akustik.

Relevante downloads

Beskrivelse Dato Dokumenttype
Akustisk design og efterklangstid 11/2015Videncenter om akustik
PDF
1,63 MB
4 Sider
Akustisk design ud fra rumform 11/2015Videncenter om akustik
PDF
1,63 MB
8 Sider
Akustisk design ud fra rumtype 11/2015Videncenter om akustik
PDF
2,34 MB
6 Sider
Lyd i hospitalsmiljøer 01/2016Brochure
PDF
4,2 MB
28 Sider
Lyd i undervisningsmiljøer 01/2016Brochure
PDF
2,92 MB
28 Sider

Relaterede systemer

Relaterede produkter